Kategorie

Newsletter

REGULAMIN

Sklep internetowy martexfashion.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzi firma Z.P.O.MARTEX , Ul.Strzeszyńska 183, 60-479 Poznań, NIP:781-004-29-79
REGON:632038737
Sklep internetowy martexfashion.pl działający pod adresem martexfashion.pl umożliwia dokonywanie zakupów poprzez Internet 24h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Klientami sklepu mogą być jedynie osoby, które ukończyły 13 lat ( Art. 11-24 Kodeksu Cywilnego). Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep może odstąpić od realizacji zamówienia.

Oferta

1.    Oferta prezentowana na stronach Sklepu nie odzwierciedla stanu magazynowego oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
2.    Wszystkie produkty w ofercie sklepu są produktami nowymi, wolnymi od wad fizycznych i prawnych
3.    Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podawanymi w polskich złotych. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
4.    Cenami obowiązującymi w sprzedaży są ceny podane w Sklepie w momencie składania zamówienia przez Klienta.
5.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w ofercie, jak również do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
6.    W przypadku sprzedaży promocyjnej ilość towarów może być ograniczona. W sytuacji wyczerpania zapasów towarów promocyjnych, o zakupie decyduje termin złożenia zamówienia.
7.    Do każdego wysłanego towaru dołączony jest dowód zakupu.

Składanie zamówienia

1.    Złożenie zamówienia oznacza dodanie wybranych produktów do koszyka i uzupełnienie formularza danych osobowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail, adresu, na który ma zostać przesłany towar) oraz wybranie sposobu płatności i wysyłki.
Otrzymanie zamówienia zostanie potwierdzone przez Sklep poprzez przesłanie do Klienta odpowiedniego maila.
2.    O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient zostanie poinformowany osobnym mailem.   Tym samym nastąpi zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem oraz właścicielem Sklepu martexfashion.pl , firmą Z.P.O.MARTEX.
3.    W sytuacji, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa lub może ulec opóźnieniu, z powodu braku towaru lub z innych przyczyn, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości lub części, sklep informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.
4.    W sytuacji, gdy Klient podał dane niewystarczające do realizacji transakcji, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia brakujących informacji. W przypadku, gdy niemożliwy jest kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail, zamówienie zostanie anulowane.
5.    Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji złożonego zamówienia poprzez kontakt z Klientem.
6.    Klient ma prawo do modyfikacji/rezygnacji z zamówienia w dowolnym momencie pod warunkiem, że Sklep nie przystąpił do jego realizacji. Celem odwołania zamówienia, Klient powinien bezzwłocznie skontaktować się ze Sklepem wysyłając odpowiedniego e-maila na adres:  info@martexfashion.pl  lub dzwoniąc pod numer  501-065-829
7.    Jeśli w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty przyjęcia zamówienia do realizacji, przelew za zamówienie nie wpłynie na konto Sklepu, zmówienie zostanie automatycznie anulowane.

Wysyłka

1.    Na czas dostarczenia przesyłki do Klienta składa się czas przygotowania towaru (podawany przy każdym produkcie) oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / firmie kurierskiej. W kalkulacji uwzględniane są tylko dni robocze.
W dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie e-mailowo.
2.    Koszty wysyłki pokrywa Klient (szczegóły dostępne w zakładce Koszty wysyłki). Podane koszty wysyłki obowiązują na przesyłki do wszystkich miejsc w Polsce. W przypadku wysyłki zagranicznej, prosimy o kontakt przed dokonaniem płatności, w celu ustalenia kosztu. Jeśli wartość zamówienia przekroczy 300 zł, koszty przesyłki na terenie Polski ponosi Sklep.
3.     Klient jest zobowiązany po odebraniu przesyłki sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sklep. W miarę możliwości wraz z informację o uszkodzeniu należ przesłać dokumentację fotograficzną. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze, że przesyłka nosi ślady uszkodzeń lub otwierania należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera spisać protokół szkody, ewentualnie zgłosić reklamację, oraz poinformować o tym fakcie Sklep.
4.    Zamówione towary przesłane będą na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
5.    W przypadku gdy została wybrana płatność za pobraniem a przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta, koszty wysłania towaru i zwrotu przesyłki na adres Sklepu, ponosi w całości Klient. Koszty te wynoszą 28,00 zł w przypadku wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, 36,00 zł w przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6.    Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia pokrywa Sklep. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Klientowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na dowodzie zakupu. Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

Płatności

1.  Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru formy płatności, z pośród następujących opcji:
◦ przelew lub wpłata na konto bankowe - kwotę należności za zamówienie należy przelać/wpłacić na dane wskazane w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji,
◦ płatność przy odbiorze (za pobraniem) - należność pobiera listonosz/kurier,
◦ płatność kartą kredytową (przedpłata) za pośrednictwem systemu PayPal
2.  Płatności zagraniczne mogą być realizowane tylko i wyłącznie poprzez przelew na konto lub kartę kredytową.

Zwroty

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Odstąpienie następuje poprzez złożenie oświadczenia na piśmie i wysłanie go na poniższy adres:

Z.P.O.MARTEX Poznań
Ul.Strzeszyńska 183
60-479 Poznań

lub wysłanie wiadomości elektronicznej na adres info@martexfashion.pl.

Nieużywany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym bardziej niż to było konieczne w granicach zwykłego zarządu, w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, lub łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu. W miarę możliwości należy do towaru dołączyć oryginalne metki oraz zapakować w oryginalne opakowanie.
Sklep zwraca niezwłocznie wartość towaru na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu. W przypadku płatności kartą, zwrot wartości towaru następuje na kartę, którą dokonano płatności.

Wymiana

Wymiana jest możliwa tylko w przypadku gdy towar nie był używany, nie został zniszczony, posiada oryginalne metki i został bezpiecznie zapakowany w oryginalne opakowanie. Koszty przesyłki wymienianego towaru pokrywa w całości Klient.
Aby wymiana mogła zostać szybko rozpatrzona należy:
•    o chęci wymiany towaru należy powiadomić Sklep oraz złożyć zamówienie na nowy towar.
•    towar odesłać na adres:

Z.P.O.MARTEX Poznań
Ul.Strzeszyńska 183
60-479 Poznań

Przy wymianie towaru na inny model ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione. Dopłatę można uregulować przy odbiorze lub przelewem na konto. Nadpłata zostanie zwrócona na podane w formularzu zwrotu konto bankowe.

Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w sklepie są oryginalne, objęte gwarancją producenta oraz są fabrycznie nowe. Sklep uwzględnia reklamacje Klientów w przypadku niezgodności z umową towaru konsumpcyjnego w chwili jego wydania na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176).
Reklamowany towar powinien być wysłany na adres: Z.P.O.MARTEX Poznań
Ul.Strzeszyńska 183
60-479 Poznań
wraz z dołączonym formularzem reklamacji.
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Reklamowany towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Dane osobowe

Rejestrując się na stronie Sklepu martexfashion.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu martexfashion.pl to: komputer z procesorem min. 800 MHz, 512 MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych Internet Explorer (wersja >= 7), Mozilla Firefox (wersja >=3).

Postanowienia końcowe

1.    Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271).